Số tham chiếu  
Số Serial  
 
Mã xác thực
Lưu ý:
1. Quý Khách nhập đúng và đầy đủ số tham chiếu, số serial để có kết quả tìm kiếm chính xác nhất.
2. Chương trình chỉ cho phép tra cứu đối với các cam kết bảo lãnh:
- Được phát hành từ ngày 01/11/2013.
- Dưới hình thức văn bản (không phải điện Swift).
- Đang còn hiệu lực và đã được phát hành tối thiểu 01 ngày trước thời điểm tra cứu